O Firmie

 

Firma GEO2000 powstała w maju 2000 r. Od początku swej działalności zajmujemy się geologią inżynierską oraz geotechniką. Wykonujemy również badania z zakresu hydrogeologii i ochrony środowiska. Właściciel firmy w grudniu 2001 r. uzyskał uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII (upr. nr VII-1302 nadane decyzją Ministra Środowiska). W problemach geotechnicznych korzystamy z wiedzy i pomocy inż. Mariana Sławińskiego upr. CUG 0601119 i Certyfikat Pol. Kom. Geotechniki nr 0085. Współpracujemy również z szeroką rzeszą specjalistów z zakresu hydrogeologii, sozologii, geofizyki oraz budownictwa.

Od początku działalności jesteśmy zainteresowani rozwojem i inwestowaniem w nowoczesny sprzęt badawczy. Nasze opracowania wykonujemy w oparciu o wiercenia obrotowe oraz wiercenia przy użyciu sondy próbnikowej. Wykonujemy również odbiory wykopów fundamentowych i odbiory podbudowy pod projektowane posadowienie obiektów kubaturowych oraz pod inwestycje drogowe. Dla istniejących budynków wykonujemy odkrywki wraz z inwentaryzacją fundamentów. Prace i roboty terenowe wykonuje zespół o wieloletnim doswiadczeniu, nadzorowany przez osobę posiadająca wymagane kwalifikacje i uprawnienia. W zakresie naszej działalności jesteśmy chronieni ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Sławomir Fajga
Geotechnika w Łodzi i Wrocławiu
 

Prace z zakresu Geotechnika Wrocław

 

 

Realizacje Geotechnika Łódź

 

 

Geotechnika Wrocław to Nasza spacjalność